Насловна О нама Download Везе Контакт

 

Право на ликвидацију револуционара у

Европској конвенцији о људским правима

1.2.2020.

https://echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf

https://echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Европску конвенцију о људским правима је потписало 47 земаља чланица Савета Европе. Донета је у Риму 1950., а ступила је на снагу 1953. Она пружа основ државним органима да употребе неопходну силу како би била спречена револуција, тојест побуна већих размера против легалне власти са циљем преузимања власти од стране групе револуционара мимо уставом и законима утврђене процедуре промене власти.

ДЕО I

ПРАВА И СЛОБОДЕ

ЧЛАН 2

Право на живот

1. Право на живот сваког лица заштићено је законом. Нико не сме бити намерно лишен живота, осим приликом извршења пресуде суда којом је осуђен за злочин за који је ова казна предвиђена законом.

2. Лишење живота се не сматра противним овом члану ако проистекне из употребе силе која је апсолутно нужна:

а) ради одбране неког лица од незаконитог насиља;

б) да би се извршило законито хапшење или спречило бекство лица законито лишеног слободе;

ц) приликом законитих мера које се предузимају у циљу сузбијања нереда или побуне.

 

 

Поредак или револуција